lamellipodia? filopodia? invadopodia? 

Ciències de la vida i la salut

Aquests tres termes estan expressats en la forma plural anglesa (o llatina). Les formes de singular corresponents són lamellipodium, filopodium i invadopodium, tant en anglès com en llatí. En català, les formes singulars són lamel·lipodi (documentat al Cercaterm i al Vocabulari de biologia cel·lular), filopodi (documentat al Cercaterm i al Vocabulari de biologia cel·lular) i invadopodi (forma no documentada en català però que cal construir de manera semblant a les altres dues). El mot invadopodi és un compost a la manera culta construït a partir de l’arrel llatina del verb envair (invadere) i podium, ‘peu’). 

Les formes catalanes plurals es formen de manera regular, afegint una essa: lamel·lipodis, filopodis i invadopodis.

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS