pretendre 

Gramàtica

Si ens mirem els significats que els diccionaris recullen per al verb pretendre i ho contrastem amb els usos que se’n fa (veg. el GDLC), podrem observar que hi ha un abús d’aquest verb en contextos com ara "la Jornada pretén ser un espai de diàleg entre...", on seria preferible usar altres verbs o expressions, com ara: voler, tenir la intenció, proposar-se, estar pensat com a, etc.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS