mm Hg o mmHg? 

Ciències de la vida i la salut

Segons els diccionaris o obres especialitzades consultades, trobem aquesta unitat de mesura —milímetres de mercuri— escrita junta (mmHg) o separada (mm Hg o mm de Hg). Segons el Sistema Internacional d’unitats (SI), aquesta unitat s’escriu mmHg, tal com es pot veure en aquest document del Bureau International des Poids et Mesures.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS