electrònica verda o ecològica? 

Altres

Segons el context, hi pot haver molt diverses expressions per referir-se més o menys a la mateixa cosa. No obstant això, sembla que hi ha un terme força fixat en anglès per referir-se a la informàtica i altres tecnologies de la informació sostenibles mediambientalment: green computing o green information technology (o green IT). La versió francesa de la Wikipedia mostra l’equivalent éco-TIC, aprovat oficialment a França. En el Grand dictionnaire terminologique (del govern del Quebec), es proposa l’equivalent francès informatique verte, però sembla una denominació restrictiva si es vol fer referència a altres dispositius electrònics diferents dels ordinadors, com ara els mòbils. La Wikipedia en espanyol ofereix l’equivalent tecnologías verdes.

Malgrat tot, proliferen altres maneres d’expressar aquesta idea, com és el cas de la publicació de Greenpeace anomenada Guide to greener electronics, traduïda a l’espanyol per Guía para una electrónica más verde

En qualsevol cas, els adjectius verd i ecològic són, en aquests casos, força intercanviables, com es pot observar en la fitxa següent del Cercaterm:

<Ciències de la vida > Medi ambient>

Conjunt de tècniques que consisteixen a racionalitzar la gestió de matèries primeres i les fonts d’energia amb l’objectiu de reduir la contaminació.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS