passa-alt, passa-baix, passa-banda, elimina-banda? 

Física

Al Cercaterm trobem les formes següents:

Tractament de la informació>

Filtre que rebutja selectivament només un determinat marge de freqüències i no afecta les que estan per sobre o per sota d’aquest marge.

 

Filtre que només deixa passar les altes freqüències.

Nota: El plural de filtre passaalt és filtres passaalt.

 

Filtre que només deixa passar les baixes freqüències.

Nota: El plural de filtre passabaix és filtres passabaix.

 

Tractament de la informació>

Filtre que deixa passar selectivament només un marge de freqüències determinat, i elimina les que estan per sobre o per sota d’aquest marge.

Nota: El plural de filtre passabanda és filtres passabanda.

 

Context

Passa-baixos Filtres passabaix: atenuen freqüències per sobre d’un cert llindar.
Passa-alts Filtres passaalt: atenuen les de sota del llindar.
Passa-banda Filtres passabanda: només deixen passar un cert rang de freqüències.
Elimina-banda Filtres de banda eliminada: atenuen tota una banda de freqüències.

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS