sampling 

Altres

L’ús de sampling en el context recollit a sota correspon a la tercera accepció recollida al Merriam-Webster:

1: the act, process, or technique of selecting a suitable sample; specifically : the act, process, or technique of selecting a representative part of a population for the purpose of determining parameters or characteristics of the whole population
2: a small part selected as a sample for inspection or analysis <ask a sampling of people which candidate they favor>
3: the introduction or promotion of a product by distributing trial packages of it

Algunes traduccions documentades possibles són: desgustació gratuïta (si es tracta de productes comestibles), distribució gratuïta de mostres, oferta de mostres, mostres de producte, etc. En el nostre exemple, la millor solució és substituir l’anglicisme samplings per mostres.

Context

La Universitat de Barcelona acull samplings  mostres i proves de tast de productes o serveis organitzades en diferents espais dels seus centres.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS