requeriment/requisit 

Informàtica i Internet

Els mots requeriment i requisit tenen una significació general molt propera. De fet, es tracta de dos derivats del mateix verb, si bé un (requisit) deriva directament del verb llatí, mentre que l’altre (requeriment) deriva del verb català requerir. La principal diferència entre els dos mots són els contextos o usos de l’un i de l’altre. Si mirem el GDLC, per exemple, veurem que requeriment és un terme de dret i d’història, mentre que requisit té probablement un sentit més general. En el context de la consulta, com que es tracta de termes o usos relativament nous, no podem basar-nos en la tradició, però podem donar un cop d’ull a Internet per veure quina és la forma més usada. Observem que el terme enginyeria de requisits és més abundant que enginyeria de requeriments. En castellà també trobem més abundància de l’expressió ingeniería de requisitos que no pas de ingeniería de requerimentos. Això sembla lògic si ens atenem al significat del terme en qüestió, que fa referència a les condicions que un programa informàtic ha de reunir per poder satisfer les necessitats detectades. És per això que sembla més apropiat l’ús del substantiu requisit (condició exigida o necessària per a una cosa). Cal tenir en compte que l’anglès només utilitza la forma requirement per a tots dos casos, cosa que pot afavorir l’ús de requeriment (o requerimiento) en detriment de requisit.

Context

- enunciació de requeriments
- dels requeriments al codi
- enginyeria de requeriments

Bibliografia

GDLC: Enciclopèdia Catalana. Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm> [Consulta: 1 setembre 2007].

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS