en plano gafa? 

Ciències de la vida i la salut

Sembla que l’expressió en plano gafa és una forma sintètica de en el plano de la gafa o en el plano de las gafas. Alguns contextos trobats a Google Llibres:

Para obtener la amplitud de acomodación del paciente, medir la distancia desde la tarjeta del optotipo de cerca al plano corneal o al plano de las gafas -punto próximo de acomodación- y convertirla en dioptrías.

cuando el usuario mira de cerca se producen desequilibrios prismáticos indeseados, ya que las pupilas convergen 2,5 mm y descienden 10 mm sobre el plano de las gafas

L’equivalent anglès de plano de las gafas és spectacle plane, com es pot veure en obres com Clinical contact lens practice. El terme spectacle planes també es troba definit en el diccionari de medicina de Mondofacto (Onelook): The plane at which spectacles are worn.

En francès, trobem sovint l’expressió plan lunettes, con en el text següent:

On peut utiliser les formules de vergence pour prédire la différence entre la réfraction oculaire « vraie » et la réfraction oculaire exprimée dans le plan lunettes. Cette différence, si elle est significative, aura un intérêt pour convertir la réfraction « lunettes » en réfraction « lentilles » : en effet, on peut considérer que le plan cornéen (où est posé la lentille) est confondu avec le plan principal image de l’œil (en réalité situé à 1.5 mm en arrière de la cornée).

En català no s’ha trobat cap context del tipus pla de les ulleres, però sembla que aquesta hauria de ser la proposta, per paral·lelisme amb el que fan altres llengües.

Context

Una lent de potencia positiva elevada (en plano gafa en el pla de les ulleres) per obtenir una bona visió.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS