capa mucínica? 

Ciències de la vida i la salut

L’adjectiu derivat de mucina substància semilíquida que es troba a les glàndules salivals, a les mucoses, al teixit conjuntiu i en altres òrgans») pot ser mucínic -a, com es pot veure en algunes obres indexades per Google, però l’adjectiu més documentat és mucinós -osa, que trobem en més obres indexades per Google, també a l’UPCTERM (dins el terme capa mucinosa, de l’àrea de Ciències de la visió) i en el mateix DEM com a entrada («relatiu o semblant a la mucina o que en conté»).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS