dracistorinostomia? 

Ciències de la vida i la salut

El terme correcte és dacriocistorinostomia, que es compon dels formants següents:

dacrio-: Forma prefixada del mot grec dákryon, que significa llàgrima.

cisto-:  Forma prefixada del mot grec kýstis kýstidos bufeta, sac, que indica relació amb una bossa, un quist, i especialment amb la bufeta urinària.

rino-: Forma prefixada del mot grec rhís rhinós, que significa nas.

-stomia: Forma sufixada del mot grec stomóo fer una obertura, que indica la creació quirúrgica d’una obertura artificial en un òrgan buit (colostomia), o la d’una obertura nova entre dues estructures (gastroenterostomia); indica també l’obertura així creada.

La forma dracistorinostomia no està documentada per a cap llengua.

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS