angle camerular? 

Ciències de la vida i la salut

En textos en espanyol es troba força documentat el terme oftalmològic ángulo camerular, que es presenta sovint com a sinònim de ángulo iridocorneal o ángulo iridoesclerocorneal. En català està molt poc documentat. En anglès tampoc s’usa aquesta denominació, les formes documentades són: iridocorneal angle, filtration angle, angle of iris, angulus iridocornealis, angulus iridis i anterior chamber angle. En el DEM, paral·lelament a les denominacions angleses, dins l’entrada angle, trobem lles denominacions següents:
angle iridocorneal Petit recés entre la còrnia i l’iris que marca la perifèria de la cambra de l’ull. El tancament d’aquest angle condiciona la formació d’un glaucoma. També és anomenat angle de la cambra anterior o de filtració, o iridià.
La denominació espanyola camerular, encara que no s’ha trobat explicada enlloc, cal suposar que és un adjectiu derivat d’un nom camerula, diminutiu llatí de camera ‘cambra’.  És una formació similar a l’adjectiu catenular (< catenula ‘cadena petita’). Aquesta formació és perfectament possible en català i en altres llengües, ja que es tracta d’un cultisme. No obstant això, per alguna raó, no ha fet fortuna fora de l’espanyol i el portuguès (on també es troba documentada).
 
Per tant, a la vista dels resultats, sembla que la denominació catalana angle camerular no té tradició, encara que és una formació correcta i possible en català. La forma més usada en català i en altres llengües és angle iridocorneal, per la qual cosa cal considerar-la la denominació preferent.

Context

Angle camerular anormalment estret.

Bibliografia

DEM: Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS