fàrmac quisticida? 

Ciències de la vida i la salut

El mot compost quisticida està format pel formant quist-, variant del formant cist- (o cisto- o cistido-) —procedent del mot grec kýstis kýstidos ‘bufeta’, ‘sac’, que indica relació amb una bossa, un quist, i especialment amb la bufeta urinària—, i el formant -cida, del llatí caedĕre, ‘matar’, amb el qual es formen mots com insecticida, bactericida, etc.

En aquest cas, el format quist- té relació amb l’estadi d’alguns paràsits que formen quists, tal com es pot veure en la definició del Merriam-Webster per a l’adjectiu cysticidal:

killing or tending to kill an encysted stage of an organism
En català, es troba poc documentat. En castellà, per contra és un terme força documentat tant amb la forma quisticida com amb la forma cisticida. En un llibre anomenat BMA Concise Guide to Medicine and Drugs, s’explica que la forma anglesa cysticide (que no s’ha trobat documentada en cap diccionari) és un nom comercial del praziquantel, que és un antihelmíntic que trobem definit al DEM:
[DCI] Derivat de la pirazinoisoquinolina de fórmula C19H24N2O2; té activitat antihelmíntica sobre diversos cestodes i trematodes. S’empra sobretot per al tractament d’esquistosomosis i altres infeccions per trematodes, així com en la cisticercosi. Pot produir cefalea, alteracions gastrointestinals i reaccions d’hipersensibilitat. Quan s’ha emprat en la neurocisticercosi s’han descrit efectes indesitjats de tipus neurològic que s’han atribuït al desencadenament d’una resposta inflamatòria per la mort dels paràsits.  
Així, doncs, és possible que la forma cisticida o quisticida procedeixi d’un nom comercial que ha fet fortuna perquè és capaç de descriure en una paraula la funció del fàrmac. Aquesta procedència podria explicar per què les fonts de referència catalanes no contenen aquest terme.

 

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS