llibreries de pas o biblioteques de pas 

Informàtica i Internet

D’acord amb les propostes recollides al Cercaterm, l’equivalent català de library en aquest context ha de ser biblioteca. Igualment per al castellà. Tot i que no cal dir que és molt abundant l’ús inadequat de llibreria (o librería) per una mala traducció de l’anglès cap al català o castellà. No obstant això, el Google té recollits molts exemples en castellà de bibliotecas de paso de mensajes.

Per a més informació sobre la correspondència biblioteca-library, vegeu la consulta llibreria o biblioteca.

Context

llibreries de pas de missatges

biblioteques de pas de missatges

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS