manifold 

Matemàtiques

En el Cercaterm trobem tres entrades de matemàtiques que contenen el terme manifold com a equivalent anglès. La forma catalana corresponent és varietat. A la Wikipedia també podem trobar un article força extens en anglès per a manifold, que està associat a l’article castellà variedad. Dins l’article castellà de la Wikipedia apareix l’expressió teoría de las variedades. Si consultem la GEC, veurem que hi ha tres tipus de varietats recollides (varietats reals, diferenciables i lineals), encara que segons l’obra consultada es poden presentar en classificacions diferents (veg. Wikipedia, per exemple). En qualsevol cas, la teoria de les varietats (expressió que també trobem en català a Internet) fa referència a qualsevol tipus de varietat matemàtica.

Pel que fa a differential forms, a Internet podem trobar contextos en què apareix formas diferenciales i també l’expressió teoría de las formas diferenciales. De l’estructura de l’enunciat anglès, es dedueix que la forma catalana corresponent a l’enunciat del context de la consulta hauria de ser: Teoria de les varietats i de les formes diferencials.

Context

Theory of Manifold and Differential Forms

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS