mass point 

Matemàtiques

En un vocabulari trilingüe alemany-castellà-anglès trobem la forma castellana masa puntual com a equivalent de mass point. Si busquem per Internet contextos en què aparegui masa puntual i cuerpo rígido (com passa en el context de la consulta), en trobem força exemples. Una altra forma documentada a Internet és punto de masa, però apareix molts menys cops. Per al català trobem que a la GEC hi ha algunes entrades, com ara llei de conservació o centre de massa, que contenen el terme massa puntual, que sembla que està relacionat amb el terme d’aquest context.

Per al context que ara ens ocupa, que està extret del pla docent de l’assignatura de Mecànica Analítica (del Màster de Matemàtica Avançada), els especialistes consultats de la Facultat de Matemàtiques ens confirmen que les equivalències per a aquest terme són les següents:

mass points = masses puntuals = masas puntuales

Context

 Aprofundir en la dinàmica dels mass points de les masses puntuals i els cossos rígids.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS