crosdatació? 

Ciències de la terra

El terme anglès cross-dating fa referència a un mètode de datació per comparació amb les datacions d’altres elements. En textos catalans, a més d’usar-se l’anglicisme, s’han trobat dues propostes denominatives catalanes: datació creuada i interdatació. Qualsevol de les dues opcions és lingüísticament vàlida: la forma datació creuada és similar a termes trobats al Cercaterm, com ara classificació creuada o prova creuada en què l’adjectiu creuat té el sentit de transversalitat; la forma interdatació és un compost format pel prefix inter-, que significa ‘entre’, ‘mútuament’, i el substantiu datació

Així, doncs, qualsevol d’aquestes denominacions sembla adequada per expressar aquest concepte, però l’ús de datació creuada és més abundant que interdatació. En castellà passa el mateix: la forma datación cruzada és clarament més abundant que interdatación.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS