cascada respiratòria 

Ciències de la vida i la salut

El terme cascada apareix en dos articles del Cercaterm (complement i cinasa JAK). També el trobem definit al DEM de manera genèrica com a «conjunt de fenòmens encadenats l’un darrere l’altre de tal manera que l’activació d’un d’ells (el primer de la sèrie) fa que seqüencialment es vagin posant en marxa tots els altres». No hem documentat l’expressió cascada respiratòria a Internet, però sí que en trobem alguna ocurrència per al castellà cascada respiratoria i moltes per a l’anglès respiratory cascade. Per tot això sembla que l’expressió cascada respiratòria és correcta.

Context

La capacitat de subsistència en hipòxia requereix unes adaptacions fisiològiques especials, que afecten els diferents nivells de la cascada respiratòria: transport de l’oxigen del medi fins als mitocondris.

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

DEM: Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS