logotització? 

Altres

És una forma poc documentada. Probablement s’ha pres del francès logotisation, que al seu torn prové del verb logotiser. D’acord amb el Wiktionnaire (una de les poques obres lexicogràfiques que en parla), logotiser és ‘personalitzar amb un logo’, i està format sobre la base logo + el sufix verbalitzador -iser. No s’explica com apareix la consonant t, que es deu considerar un consonant de reforç. En textos francesos està força documentat. En català i en castellà s’usa poc o molt poc; és més habitual la forma logotipació i logotipar, formades sobre la base logotip.

Cap d’aquestes formes està recollida en cap obra lexicogràfica. En tot cas, si cal decantar-se per una de les dues formes, el derivat logotipació, a més d’estar més ben documentat, sembla més ben format i més entenedor.

Context

Informa també dels projectes de futur d’actualització del Campus Virtual i que a partir de la setmana vinent es procedirà a la logotització logotipació UB dels edificis de la Diagonal més visibles.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS