roughening? roughening transition? 

Altres

La base de dades del Govern del Canadà, Termium, dóna l’equivalent francès transition rugueuse per a l’anglès roughening transition. La forma transició rugosa (en català) i transición rugosa (en castellà) també es troba documentada en diversos textos especialitzats.

Quant al terme roughening, caldria estudiar els contextos en què apareix per decidir si la forma més adequada en català és arrugament. En textos especialitzats del camp de la física accessibles des de Internet i en repositoris de textos científics, trobem el terme castellà arrugamiento en la tesi Caracterización in situ de la morfología y los procesos de relajación durante el crecimiento mediante epitaxia por haces moleculares de heteroestructuras de semiconductores III-V. No és, però, un terme gaire abundant, potser perquè hi ha pocs textos en català i en castellà que tractin d’aquests matèria o potser perquè s’usa una altra denominació.

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS