mastificació? 

Ciències de la vida i la salut

La forma mastificació apareix en molt pocs textos catalans, en alguns de castellans (mastificación) i en alguns d’anglès (mastification). En tots els casos, sembla que es tracta d’una forma sinònima de masticació. En qualsevol cas, és una forma poc usada i no està recollida en cap obra lexicogràfica o terminològica.

No obstant això es podria considerar un derivat del verb llatí masticare mitjançant l’adjunció del sufix -ific. Però el llatí ja compta amb la forma masticatio, que fa innecessària mastificació.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS