cloacal 

Ciències de la vida i la salut

Aquest adjectiu és un derivat del terme d’anatomia cloaca (cavitat on desemboquen el recte i els conductes urinaris i genitals, pròpia d’amfibis, rèptils, ocells i monotremes). La formació d’adjectius derivats de substantius mitjançant l’adjunció del sufix adjectival -al és una de les possibilitats que ofereix la llengua. En aquest cas concret sembla la forma més factible (ja que no semblen gaire viables altres possibilitats com ara cloàquic, cloaquenc, cloacós, etc.). A més, l’adjectiu cloacal, el trobem documentat a Internet tant per al català com per al castellà.

Context

Els animals que han evolucionat en el medi terrestre i tornen secundàriament a l’aigua no respiren de manera aquàtica (extraient gasos dissolts de l’aigua), sinó que segueixen respirant en el medi aeri. Només respiren en forma aquàtica si les seves taxes metabòliques (requeriments de O2) són baixes (com ara els mol·luscos pulmonats) o quan ho fan com un mecanisme auxiliar (respiració cutània d’insectes petits o d’amfibis; cloacal en tortugues; etc.).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS