event? 

Altres

El mot anglès event, el mot castellà evento i el mot català esdeveniment tenen la mateixa etimologia (encara que el mot català ha sofert una transformació més gran), perquè procedeixen del mot llatí eventus. En cada llengua, però, aquest mot ha adquirit uns significats i usos propis, que no són coincidents amb els de les altres llengües. Així, el mot anglès event té un camp semàntic més ampli que el castellà evento, però per influència de l’anglès s’està usant en castellà de manera abusiva, com denuncia la Fundéu (veg. "evento"). En català, el mot event no existeix (no es troba recollit en cap diccionari, ja que la forma catalana és esdeveniment), però s’usa incorrectament per influència de l’anglès i del castellà; i el mot esdeveniment, que és un mot correcte, s’usa també a vegades abusivament per influència de l’anglès, com passa amb el castellà evento.

Així, doncs, cal anar alerta amb la traducció de l’anglès event, que no sempre convé traduir per esdeveniment, encara que aquesta sigui la paraula etimològicament més propera. En anglès el mot event té el significat de «social occasion or activity», que no té el mot català esdeveniment, que fa simplement referència a «allò que s’esdevé» o bé a un «fet extraordinari o important». 

El problema és que no hi ha una fórmula única per a la traducció de event; en cada cas, cal buscar la solució més adequada —en aquest sentit, la nota de la Fundéu sobre evento és molt il·lustrativa. En molts casos, caldrà recórrer a l’enumeració de diferents possibilitats: celebracions, actes socials i culturals, reunions, etc.

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

Diccionari.cat [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. <http://www.diccionari.cat/>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS