taxa de fallada o taxa d'error? 

Economia i empresa

Totes dues expressions poden ser correctes, però depèn del context que sigui més apropiada una que l’altra. En aquest cas, i encara que el context és molt breu, probablement es fa referència a qüestions de control de qualitat de processos industrials en els quals hi intervenen màquines que poden produir fallades (més que no pas errors). Per tant, sembla preferible deixar la forma taxa de fallada.

Context

La funció de fiabilitat i la taxa de fallada

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS