Sistema immunitari o sistema immune? 

Ciències de la vida i la salut

Tal com es pot veure en el DEM i altres diccionaris, l’adjectiu immune vol dir «que posseeix immunitat, exempt de la possibilitat de contreure una determinada malaltia infecciosa». Així, un sistema immune seria un sistema que no pot contreure una malaltia infecciosa.

Però, normalment, quan es parla de sistema immunitari o (incorrectament) immune es fa referència a la «unitat funcional de l’organisme que inclou el conjunt de teixits, cèl·lules i molècules implicats en la immunitat» (Cercaterm), i això s’expressa amb l’adjectiu immunitari, que vol dir relatiu o pertanynet a la immunitat.

Per tant, podem dir que el sistema immunitari és l’encarregat de fer que un organisme sigui immune a les malalties infeccioses.

Trobareu el terme sistema immunitari recollit al DEM  —com a subentrada, dins l’entrada sistema— i al Cercaterm.

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

DEM: Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS