treballs en proximitat en baixa tensió? 

Altres

Les expressions en proximitat i en baixa tensió són fórmules terminològicament fixades i recollides per la llei, tal com podem veure en les definicions de l’annex 1 de la versió catalana del BOE per al Reial decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant el risc elèctric:

Feina en proximitat: feina durant la qual el treballador entra, o pot entrar, a la zona de proximitat, sense entrar a la zona de perill, tant si és amb una part del seu cos com amb les eines, els equips, els dispositius o els materials que manipula.

Feina en tensió: feina durant la qual un treballador entra en contacte amb elements en tensió, o entra a la zona de perill, tant si és amb una part del seu cos com amb les eines, els equips, els dispositius o els materials que manipula. No es consideren feines en tensió les maniobres i els mesuraments, els assaigs i les verificacions definits a continuació.

 Així, doncs, l’expressió treballs en proximitat en baixa tensió aplega les condicions descrites en la primera definició i una variant (baixa tensió) de la segona.

Context

Determinació de la viabilitat de fer treballs en proximitat en baixa tensió

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS