m'importa un pebrot? 

Gramàtica

L’expressió m’importa un pebrot és un calc de l’expressió castellana (no) me importa un pimiento (veg. DRAE) que no té tradició en català i que no està recollida en cap obra lexicogràfica. Al Diccionari català-castellà hi ha recollida l’expressió m’importa un rave, de significat equivalent. 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS