expressió del tòrax 

Ciències de la vida i la salut

La seqüència expressió del tòrax és incorrecta. Es tracta d’una mala traducció de l’anglès, ja que expression, a més de voler dir ’expressió’, també vol dir ’espremuda’, ’compressió’, ’extracció’, etc., és a dir, "an act or product of pressing out", com recull el Webster. En aquest cas, i vistos alguns documents sobre primers auxilis que podem trobar a Internet, sembla que seria apropiat de dir compressió del tòrax o compressió toràcica.

Context

En cas d’ofec: decúbit pron i expressió del tòrax.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS