armamentarium? 

Ciències de la vida i la salut

El mot d’origen llatí armamentarium, que s’usa en textos mèdics per referir-se als fàrmacs, l’instrumental i els mètodes usats, és un anglicisme, ja que ni en català ni en castellà no trobem aquest mot recollit en les obres lexicogràfiques habituals. En parla Navarro en el seu Diccionario de dudas inglés-español, on diu el següent:

«El conjunto de los recursos de que dispone un médico para enfrentarse a las enfermedades no se llama en español "armamentario", sino ’arsenal terapéutico’. En cualquier caso, como en la actualidad se abusa hasta la saciedad de este símil militar, cuando en un texto se repita varias veces es preferible echar mano de otras traducciones alternativas, como ’recursos terapéuticos’ o, sencillamente, ’los fármacos’.»

L’expressió arsenal terapèutic tampoc no està recollida en les obres de referència catalanes, però està a bastament documentada a Internet en webs de la Generalitat de Catalunya, en articles publicat per l’IEC, en determinats mitjans de comunicació (Vilaweb, El Periódico, La Vanguardia, etc.), i en la documentació de molts centres mèdics. Per tant, és, si més no, una fórmula molt estesa. Tal com diu Navarro, però, sembla que la mateixa idea es pugui expressar amb altres construccions més transparents, com les que ell mateix proposa. En qualsevol cas, convé evitar l’anglicisme armamentarium, que no té tradició d’ús ni en català ni en castellà.

Bibliografia

Navarro, Fernando A. Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina. 2a ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 2006.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS