nitraraina o nitraraïna? 

Ciències de la terra

La nitraraïna és un alcaloide aïllat de Nitraria schoberi. Els noms dels alcaloides, tal com s’explica a la Wikipedia, no hi ha una única manera de crear noms d’alcaloides:

There is no unique method of naming alkaloids.[15] Many individual names are formed by adding the suffix "ine" to the species or genus name.[16] For example, atropine is isolated from the plant Atropa belladonna, strychnine is obtained from the seed of Strychnine tree (Strychnos nux-vomica L.).[5] If several alkaloids are extracted from one plant then their names often contain suffixes "idine", "anine", "aline", "inine", etc. 

No s’esmenta el cas del sufix -aïna, però la llista queda oberta i, per tant, són possibles altres variants. Sigui com sigui, el nom d’aquest alcaloide en anglès és també nitraraine i, per tant, deu estar format a partir de l’arrel del gènere Nitraria, nitrar-, + el sufix -aïna, que trobem en altres alcaloides, com ara en cocaïna, benzocaïna, betaïna, tot i que en aquests casos, la primera a del segment -aïna es pot considerar que forma part del pimer format i que el sufix és -ina (que s’acaba escrivint amb dièresi sobre la i per trencar el diftong). Sigui com sigui, sembla clar que la pronúncia d’aquests noms no fa diftong en el grup -ai-, per la qual cosa cal escriure nitraraïna (pron. ni-tra-ra-í-na) i no pas nitraraina (ni-tra-rài-na).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS