fotomatón 

Belles arts

Tal com recull el DRAE, fotomatón és originàriament el nom d’una marca registrada que s’ha popularitzat tant, que s’usa gairebé exclusivament per referir-se a les cabines de fotografia instantània (Cercaterm) i que correspon a la forma anglesa (automatic photo booth o simplement photobooth. No obstant això, no sembla que la forma fotomatón sigui la forma gràfica de la marca registrada, sinó una adaptació gràfica al castellà. Això és el que es desprèn de la informació obtinguda a la Wikipedia a partir de l’article francès photomaton. És un cas similar al de la cinta adhesiva popularment coneguda amb el nom comercial popularitzat cel·lo (per al català) o celo (per al castellà). Per tant, podem dir que la forma més neutra de referir-se a l’objecte de la consulta és usant l’expressió cabina de fotografia instantània (o alguna expressió similar). Ara bé, segons el to del text en general i si es vol mantenir la col·loquialitat de la denominació, es pot usar el nom de la marca comercial popularitzada adaptant-lo gràficament al català, és a dir, sense accent: fotomaton.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS