per a (omissió de la a) 

Gramàtica

En la llengua oral és possible d’ometre la preposició a del grup per a si es tracta d’un text poc formal que reflecteix el registre oral familiar. En la llengua escrita, en canvi, no es pot ometre mai si el que correspon és la preposició composta per a. Cal tenir en compte, però, que hi ha tractaments diferents en l’ús de les preposicions per i per a segons el autors. En el CUB podeu trobar les recomanacions d’ús adoptades per als textos de la Universitat de Barcelona.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS