deflacionista o deflacionari? 

Filosofia

L’adjectiu derivat de deflació és deflacionista, tal com recullen els diccionaris catalans, però també s’usa i cal considerar ben format l’adjectiu deflacionari, que els diccionaris no recullen. Sí que trobem, en canvi, aquesta doble possibilitat en l’adjectiu inflacionista i inflacionari (veg. el GDLC). Cal tenir en compte, però, que els adjectius anglesos inflationay i deflationay poden ser la causa d’aquesta vacil·lació entre l’ús més consolidad en -ista i el més recent en -ari.

En el cas d’aquest adjectiu deflacionista o deflacionari usat en sentit filosòfic (veg.  Deflationary theory of truth a la Wikipedia), sembla que les ocurrències que es troben a Internet avalen la preferència per la forma deflacionista: veg., per exemple, Enrahonar i XIVè Congrés Valencià de Filosofia)

Context

posició deflacionista (Filosofia del Llenguatge i de la Ment II)

Bibliografia

GDLC: Diccionari.cat [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. <http://www.diccionari.cat/>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS