tabàquic? 

Ciències de la vida i la salut

L’adjectiu tabàquic -a apareix especialment en els sintagmes hàbit tabàquic, dependència tabàquica i deshabituació tabàquica. Es tracta d’un adjectiu derivat del nom tabac i construït amb el sufix adjectivador -ic. Possiblement hi ha influït el paral·lelisme amb expressions similars, com ara dependència alcohòlica o dependència etílica. L’adjectiu tabàquic no està recollit en les obres lexocogràfiques de referència, però es pot considerar un derivat ben format de tabac. No obstant això, també s’han documentat fórmules alternatives per expressar la mateixa idea, com ara deshabituació del tabac, deshabituació tabaquística.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS