voyerístic 

Belles arts

Es tracta d’un adjectiu derivat del francesisme voyeur. Com que es tracta d’un manlleu no adaptat gràficament al català, cal que els derivats conservin la grafia original. Per tant, no s’ha d’escriure voyerístic, sinó voyeurístic.

Encara que és un terme poc conegut, escopòfil és la forma que recull el GDLC per referir-se a voyeur (i el derivat escopofília, per referir-se al voyeurisme). En aquest cas es tracta de cultismes formats a partir dels mots grecs skopéo ’mirar’ i -fil.

Context

Cal dir que les imatges de Hover no tenen el mateix caire voyerístic voyeurístic que en la sèrie anterior. Les vistes no són captades per algú des d’una finestra o enmig d’uns arbres. No són escenes íntimes, sinó tot el contrari: ningú no se’n salva de ser contemplat.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS