cronòfag 

Altres

El mot cronòfag és un compost format per dos mots grecs, crono- ‘temps’ i -fag ‘que meja’, que vol dir literalment ‘menjador de temps’, ‘consumidor de temps’. És un compost ben format, però poc documentat en català. En francès (chronophage) és en la llengua que més es documenta, però també en trobem exemples en anglès (chronophage) i en castellà (cronófago).

Context

Entenem com a lladre extern o cronòfag tot allò que ocupa temps i percebem com inadequat o innecessari.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS