escalón nasal? 

Altres

Aquest terme castellà correspon al que en anglès s’anomena nasal step o Rønne nasal step, que tal com es defineix a la Wikipedia és «a nasal visual field defect that is considered a pathognomonic sign of glaucoma». En català es troba recollida la forma esglaó nasal en la Classificació internacional de malalties (CIM-9-MC).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS