equidescomponible? 

Matemàtiques

Equidescomponible és un terme matemàtic relacionat amb el teorema de Wallace–Bolyai–Gerwien, segons el qual dos polígons simples qualssevol amb la mateixa àrea són equidescomponibles, ja que es pot tallar el primer en diverses peces poligonals i redistribuir-les per obtenir el segon polígon. L’adjectiu equidescomponible no es troba recollit en les obres catalanes de referència, però es pot considerar un compost ben format a partir de l’adjectiu descomponible (que sí que trobem en els diccionaris) i el prefix equi- ‘igual’. En algunes obres de matemàtiques es troba recollit el substantiu equidescomposició

En anglès és fàcil de referenciar les formes equidecomposable i equidecomposition en moltes obres i diccionaris o enciclopèdies. En castellà, les formes corresponents són equidescomponible i equidescomposición, paral·lelament al català.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS