market access? 

Ciències de la vida i la salut

Tal com es pot veure en l’entrada market access de la Wikipedia i en el camp de la farmacoeconomia, aquest terme fa referència al procés que fa possible que un medicament arribi al mercat i el pugui adquirir un pacient. En un àmbit més general, market access fa referència a les condicions que l’Organització Internacional del Comerç imposa a l’entrada de béns concrets en els mercats dels seus membres.

En bases de dades multilingües com ara el IATE o el Termium, l’expressió market access és traduïda a l’espanyol per acceso al mercado o acceso a los mercados, segons el context. En francès, es troben les mateixes expressions: accès au marché o accès aux marchés. En català, doncs, la proposta hauria de ser paral·lela: accés al mercat o accés als mercats.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS