Per o per a? 

Gramàtica

En l’expressió d’opinions, la preposició és per, tal com es pot veure en l’apartat corresponent del CUB

L’opinió:

Exemple correcte Per mi, el que acaben de fer és il·legal.

Exemple correcte Per la comunitat científica, es tracta d’un gran avenç.

Amb aquest significat el sintagma preposicional es pot substituir per ‘segons la meva opinió’, ‘segons l’opinió de la comunitat científica’.

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS