La majoria de les persones té o tenen? 

Gramàtica

Pel que fa a la concordança entre subjecte i verb quan el subjecte és un nom col·lectiu, vegeu l’apartat corresponent del CUB.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS