adherència al tractament? 

Altres

En anglès, adherence to treatment és «the extent to which the patient’s history of therapeutic drug-taking coincides with the prescribed treatment» segons l’Organització Mundial de la Salut, és a dir, el grau de compliment del tractament per part del pacient.

En català, l’equivalent adherència terapèutica no és correcte, atès que és un calc de l’anglès, on adherence vol dir ‘compliment’. Adherència no reprèn aquest significat, ja que és l’estat o l’acció d’aplicar alguna cosa a la superfície d’una altra. Per expressar el sentit de compliment, tenim la paraula adhesió. Hem documentat l’expressió adhesió terapèutica en textos acadèmics, com la tesi Adhesió terapèutica al tractament antiretroviral d’Albert Tuldrà i Niño.  

Tanmateix, al portal Canal Salut, el Departament de Salut tracta àmpliament el compliment terapèutic, que defineix de la manera següent:

«El compliment (“adherence” en anglès) és un concepte ampli que es refereix al grau amb què el pacient segueix el compromís o pacte fet amb els professionals de la salut (metges, infermers, farmacèutics, etc.) que l’atenen, pel que fa als medicaments que ha de prendre, al seguiment d’una dieta o als canvis en l’estil de vida en general. Aquest document se centra en el compliment del tractament amb medicaments, que anomenem COMPLIMENT TERAPÈUTIC.

En aquest document, tant el mot pacte com les explicacions posteriors indiquen que es té en compte que el pacient i el professional de la salut poden consensuar el tractament, que no es tracta de res imposat:

[...] Per tant, en cas de no estar d’acord amb la recomanació, amb el medicament, etc., i de creure que realment no ens el prendrem, el que hauríem de fer és dir-ho en aquell mateix moment, a la consulta. D’aquesta manera, podran mirar de donar-nos una recomanació diferent, que potser s’adapti millor a les nostres preferències, i que també aporti beneficis per a la nostra salut.

Per acabar cal remarcar que, d’acord amb les informacions de la Neoloteca (que conté els termes normalitzats pel Consell Supervisor del Termcat), les denominacions compliment i incompliment són els termes normalitzats en català per referir-se als conceptes següents:

<Ciències de la salut > Farmacologia>

Seguiment adequat que fa un pacient o un participant d’un estudi clínic del tractament que se li ha prescrit.

Nota: El compliment també fa referència a aspectes relacionats amb l’estil de vida del malalt: l’abandonament d’hàbits tòxics, el fet de seguir una dieta equilibrada, de prendre mesures preventives, etc.

 

<Ciències de la salut > Farmacologia>

Seguiment inadequat que fa un pacient o un participant d’un estudi clínic del tractament que se li ha prescrit.

Nota: L’incompliment també fa referència a aspectes relacionats amb l’estil de vida del malalt: l’abandonament d’hàbits tòxics, el seguiment d’una dieta equilibrada, l’adopció de mesures preventives, etc.

 Per tant, cal concloure que els termes recomanats i normalitzats en català són compliment o incompliment. La forma adherència és un calc de l’anglès que és preferible evitar, i la forma adhesió seria possible, però no està gaire usada i, en tot cas, no és la forma normalitzada.

Bibliografia

Neoloteca. <http://www.termcat.cat>.

Centre d’Informació de Medicaments de Catalunya.(2010). COMPLIMENT TERAPÈUTIC. Recomanacions pràctiques al pacient per a un millor compliment del seu tractament. Recuperat des de http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Minisite/Medicaments/Ciutadania/Documents/Arxius/triptic%20adherencia.pdf

Llobet, E. Compliment terapèutic. Canal Salut. Recuperat des de http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.dbb85aa2c955c7c3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=8531482e7c4b2310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8531482e7c4b2310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS