cronograma? 

Altres

Un cronograma, segons els diccionaris, és una «inscripció, frase, vers, en què les lletres numerals que conté, reunides, expressen una data determinada» [DIEC]. Aquest sentit no s’adiu amb un context com ara «Les dates de lliurament de les activitats estan descrites al cronograma de la Guia del treball de fi de grau (TFG), que és al Campus Virtual de l’assignatura», on sembla que el més indicat seria usar el mot calendari.

Fixem-nos que calendari, en la tercera accepció del DIEC és la «distribució d’un seguit d’activitats durant un any o durant un període de temps». És el sentit que pren en contextos com ara calendari escolar, calendari de negociacions, calendari vacunal, etc.

 
Context

Les dates de lliurament de les activitats estan descrites al cronograma calendari de la Guia del treball de fi de grau (TFG), que és al Campus Virtual de l’assignatura.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS