poder veure't o poder-te veure? 

Gramàtica

Tal com s’indica a l’esborrany provisional de la gramàtica de l’IEC en l’apartat 12.2.1. La col·locació dels pronoms febles, «dins la classe dels clítics, els pronoms febles tenen un comportament particular, ja que poden tenir una forma proclítica, si aquesta forma enllaça amb el mot següent, o una forma enclítica, si aquesta forma enllaça amb el mot precedent (cf. I, § 8.5). Com a norma general, els pronoms precedeixen el mot amb el qual enllacen (i, doncs, adopten una forma proclítica): No ho sabíem, Hi anirem, Li han telefonat. En canvi, quan enllacen amb un verb en infinitiu, gerundi o imperatiu s’hi posposen i, per tant, adopten una forma enclítica: saber-ho, anant-hi, telefona-li. Si els pronoms es combinen amb una perífrasi verbal amb infinitiu o gerundi, poden anteposar-se a la perífrasi o posposar-s’hi: Li ho vam dir / Vam dir-li-ho, Hi hem d’anar / Hem d’anar-hi, S’ho està mirant / Està mirant-s’ho, No ho ha volgut deixar fer / No ha volgut deixar-ho fer / No ha volgut deixar fer-ho.».

Per tant, qualsevol de les dues construccions és vàlida:  poder-te veure / poder veure’t.

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS