Reial Decret o Real Decreto? 

Estil i convencions

Els noms de documents oficials es tradueixen a la llengua del text i s’escriuen amb minúscula inicial, exceptuant la inicial del mot que designa la classe de document i dels noms propis que formen part del títol: el Reial decret 480/1981, de 6 de març; la Llei orgànica 11/1983, de 25 d’agost, de reforma universitària; el Projecte de llei de reforma universitària; etc. Més informació al CUB, dins l’apartat «Documents oficials».

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS