estudis comparatístics o comparatius? 

Lingüística

En el camp de la lingüística històrica, la comparatística o comparatisme o gramàtica comparada és un mètode d’anàlisi que permet determinar el parentiu genètic entre les llengües mitjançant l’observació de les concordances entre determinades formes de les llengües de la mateixa família. Totes tres denominacions estan documentades a l’Enciclopèdia.cat, si bé al Cercaterm només consta la denominació gramàtica comparada, i al DIEC i al GDLC només apareix la denominació comparatisme. El comparatisme, a més, també pot fer referència, segons el DIEC,  a l’estudi de les relacions entre diverses literatures i entre aquestes i les arts, que sembla que és el sentit que es desprèn de l’adjectiu comparatístic en el text d’aquesta consulta: «aprofundiment en el coneixement de l’instrumental filològic necessari per analitzar textos complexos i dur a terme estudis comparatístics».

L’adjectiu comparatístic és un derivat possible del nom comparatisme (com ho són aforístic < aforisme; apriorístic < apriorisme, ateístic < ateisme, hel·lenístic < hel·lenisme, etc.). No obstant això, no és l’adjectiu més usat en aquest context, com mostren els resultats extrets de Google, en què només hi ha 10 casos d’estudis comparatístics. És més habitual l’adjectiu comparatista, també ben format a partir del nom comparatisme (com ho són abolicionista < abolicionisme, capitalista < capitalisme, socialista < socialisme, etc.). Cal remarcar el fet que la Facultat de Lletres de la Universitat Ramon Llull té un Centre d’Estudis Comparatistes. Però la forma més habitual, també en el context de l’estudi comparat de textos, és l’adjectiu comparatiu (estudis comparatius), és possible, però, que aquesta darrera forma sigui considerada més genèrica i, per tant, més ambigua, ja que hi ha molts estudis comparatius que no tenen cap relació amb el comparatisme.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS