cheflera? 

Ciències de la terra

La denominació catalana recollida a la GEC per a l’espècie Schefflera octophylla és xeflera.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS