stiff equations 

Matemàtiques

En totes les llengües consultades per Internet, s’usa molt habitualment l’anglicisme stiff en aquest context, i quan es fa una traducció s’utilitza fonamentalment l’adjectiu rígid (per al català), rígido (per al castellà i el portuguès), i raide (per al francès). Per tant, sembla que la forma equacions rígides seria una possible solució si els especialistes en la matèria la troben afortunada.

Context

The case of stiff equations: relevance, methods and applications. 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS