desulfonilació o desulfonització? 

Química

El terme documentat en anglès és desulfonylation, tal com es pot veure en l’entrada desolfunylation reactions de la Wikipedia («desulfonylation reactions are chemical reactions leading to the removal of a sulfonyl group from organic compounds»). Aquest mot està format pel prefix de-, la base sulfonyl i el sufix nominal -ation. En català, el procés de formació hauria de ser semblant: prefix des- (no pas de-), base sulfonil i sufix -ació. Com passa amb molts altres compostos catalans amb prefix des- seguits d’un formant començat per essa, el resultat final és un compost amb totes dues esses (dessulfuració, dessalar, dessecar, etc.). Això dóna com a resultat dessulfonilació, que trobem documentat en algunes obres, especialment tesis doctorals.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS