ludotrainer? 

Pedagogia i ensenyament

L’AELL (Asociación Española de Ludoformación y Ludotraining) es refereix a aquests professionals com a ludoformadors i, tot i que això no es reflecteix en el nom de l’associació, en els textos que es poden veure en el seu web usa ludoformació com a sinònim de ludotraining:

«La ludoformación o ludotraining es una formación que agrupa un conjunto de técnicas y recursos con herramientas innovadoras para la conducción, interacción y animación de grupos. El resultado de su aplicación se resuelve en fluidez, seguridad, disfrute y un objetivo claro de cómo dinamizar un grupo.Está diseñada para todas las personas que conduzcan o lideren grupos humanos o estén interesadas por el tema. 
Incorpora diferentes técnicas que reúnen conceptos de diferentes corrientes como son: la Gestalt, la PNL, Terapia Sistémica, el clown, el teatro, la expresión corporal y el baile. La combinación creativa de todas estas técnicas da como resultado una metodología de trabajo lúdica y divertida.»

El més curiós del cas, però, és que sembla que ludotraining no és un mot importat de l’anglès, ja que només apareix en pàgines en espanyol (i alguna en català). Per tant, sembla que és una creació del tipus footing, ponting o bicing, és a dir, mots d’aspecte anglès (o que podrien ser anglesos) però que no s’usen en anglès. En la versió en anglès d’algunes pàgines del web Espai d’home, es pot veure que al costat del mot ludotraining es fa l’aclariment game therapy. No obstant això, no s’ha pogut trobar aquesta correspondència en cap altre document, per la qual cosa no podem saber si són el mateix o només n’és una aproximació.

Per tot el que s’ha dit fins aquí, es pot concloure que les formes ludotraining i ludotrainer s’han creat des de l’espanyol o potser des del català (ja que la majoria de pàgines, tot i estar escrites en espanyol, fan referència a grups que treballen a Catalunya), a partir d’una forma prefixada culta (ludo-) i una base nominal anglesa (training o trainer), juntament amb les formes ludoformació i ludoformador, que sembla que són usades com a sinònims, i que estarien formades amb una base nominal pròpia, cosa que les fa preferibles lingüísticament. És possible que les formes ambbase nominal anglesa s’hagin creat amb l’objectiu de donar a aquesta tècnica un aire més internacional. 

En resum, tot i que hauria estat preferible usar únicament les formes ludoformació i ludoformador, cal considerar ludotraining i ludotrainer formacions lingüístiques pròpies. 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS