oxigen singulet o oxigen singlet 

Ciències de la vida i la salut

La forma correcta és oxigen singlet. Es pot trobar el mot singlet recollit al GDLC o al DIEC, per exemple.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS